KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

TURKISH CULTURAL FOUNDATION

Turkish Cultural Foundation (TCF), Türk Kültür Vakfı, 2000 yılında Türk kültürünü ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla kurulmuş bulunan, özgün projeler üreten ve benzer amaçları paylaşan kişi ve kurumlarla işbirliği yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Boston, Washington D.C. ve İstanbul’da ofisleri bulunan TCF, ABD yasalarına göre, toplum yararına çalışan, kâr amacı gütmeyen ve tümüyle özel bağışlarla desteklenen bir kuruluştur.

Vakfın ana misyonu Türkiye ile ABD Arasında kültürel köprüler kurmak, Türkiye'nin kültürel mirası, dünya kültürüne ve insanlığa katkıları hakkındaki bilgi düzeyini arttırmaktır.

TCF, Türk kültür ve sanatını ABD’de tanıtmak amacıyla, Türk kültür festivalleri, sergiler, atölye çalışmaları ve konferanslar dahil olmak üzere önemli kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemektedir. TCF, eğitim programları, öğretmen eğitim turları, Türkiye'ye kültürel ve gastronomi turları düzenleyerek, TCF Burs Programları aracılığıyla da kültürel konularda çalışan uzmanları, bilim insanlarını ve sanatçıları biraraya getirerek Türkiye ile dünya arasında köprüler kurmayı amaçlamaktadır.

TCF, Türk kültürü üzerine en çok ziyaret edilen siteler olan TCF Türk Kültür Portalı, Türk Müzik Portalı ve Türk Mutfağı Portalına ev sahipliği yapmaktadır. Türk Kültür Portalı ayrıca, Türk Kültür ve Sanat’ında “Kim Kimdir” veri tabanına ve bunun yanı sıra “Türk Sanatı Imaj Arşivi”ne yer vermektedir. “TCF Video Galerisi”nden sanal ortamda paylaşılan TCF konferansları ile de kültürel eğitime katkı sağlamaktadır.

Armaggan sponsorluğu ile kurulmuş olan TCF Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı – DATU, Türkiye'nin zengin tekstil mirasını korumaya ve yeniden üretimlerle yaşatmaya yardımcı olmak amacıyla bilimsel çalışmalar sürdürmektedir. Türkiye’nin yemek kültürünü korumayı ve tanıtmayı amaçlayan TCF Yemek Sanatları Merkezi – YESAM da Armaggan Nuruosmaniye mağazasında, NAR Lokanta ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir

Vakfın faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.turkishculturalfoundation.org adresinden ulaşılabilir.

Turkish Cultural Foundation

DATU - KÜLTÜREL MİRAS VE DOĞAL BOYA LABORATUVARI

Doğal Boya Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DATU), Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı, Osmanlı Saray Kumaşları, Baskılı ve Boyanmış Kumaşlar ve Boyahane olmak üzere 4 birimden oluşur.

Kültür taşıyıcısı olan eserlerimizin ve kültür mirasımızın nesilden nesile aktarılıp yaşatılması için faaliyetlerde bulunan ve doğal boya kaynakları bakımından dünyanın en zengin koleksiyonuna sahip olan ARMAGGAN DATU Laboratuvarı (Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak boyarmadde analizi ve elementel analiz konularında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı

Araştırma ve Geliştirme Laboratuarında, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bütün özelliklerini taşıyan tıpkı üretimler yapılmakta ve Türk sanat eserlerinin restorasyon ve konservasyonu için analiz ve teknik destek verilmektedir. Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı, dünyanın en zengin bitki florasına sahip Türkiye’nin doğal boya kaynaklarının tanıtılmasını, doğal boyamacılığın yeniden canlandırılmasını ve bu alanda kırsal kesimlerde istihdam yaratmayı amaçlamaktadır.

DATU-Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı, doğal boya kaynakları bakımından dünyanın en zengin koleksiyonuna sahiptir. Bu koleksiyonda boya bitkileri, boya böceklileri, deniz kabukluları ve doğal organik lake pigmentler yer almaktadır. Bütün dünyada kullanılan boya bitkilerin sayısı 300 ile 400 arasında olduğu varsayılırken Türkiye’de boya bitki sayısının yaklaşık 250 civarında olduğu bilinmektedir. Boyama için kullanılan deniz kabukluları Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’de bulunmaktadır.

Laboratuvarda bitkisel ve hayvansal kökenli, doğal organik 30 adet pigment üretilmiştir. Bu pigmentler, Türk kültürü ve sanatında önemli bir yere sahip ebru, tezhip ve minyatür çalışmalarında doğal organik mürekkep olarak da kullanılabilmektedir. Doğal organik pigmentler geçmişte tablolarda, ikonalarda ve duvar resimlerinde kullanılmıştır. Bu alanlarda yapılacak restorasyon ve yeniden üretimlerde de kullanılabilmektedir.

Yeniden Üretilen Saray Kumaşları

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen müzelerinde en ihtişamlı kumaşlar olan 16. yüzyıl Osmanlı saray kumaşlarının, boyarmadde ve teknik analizleri yapılarak teknik, desen ve boyarmadde yönünden aynı özelliklerini taşıyan kumaşlar yeniden üretilmektedir. ARMAGGAN tarafından üretimi yapılan saray dokumaları, kullanılan boyarmaddeler ve yöntemler açısından 16. yüzyıl Osmanlı saray kumaşları ile birebir örtüşmektedir.

Üretilen 16. yüzyıl kumaşları, tarihte olduğu gibi, yüzde yüz doğal organik boyarmadde kaynakları kullanılıp, bitkisel doğal antibakteriyel ve doğal antimikrobiyal özellikler de verilerek orijinal mekanik Jakar (Jacquard) tezgahlarda dokunmuştur.

Doğal Baskı Boyaları

Tekstilde önemli bir yere sahip olan baskı boyaları DATU-Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı’nda üretilmektedir. Toksik, kanserojen olmayan ve çevre kirliliğine yol açmayan bitkisel ya da hayvansal kökenli doğal organik boyarmaddeler kullanılmaktadır. Bu boyama ve baskı özelliklerine sahip kumaşlara yine bitkisel kökenli doğal antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikler de kazandırılır.

Boyahane

Boyahane, doğal boyalı ürünlerin renklendirilerek, antibakteriyel ve antimikrobiyel özelliklerin kazandırıldığı yerdir. Kullanılan doğal boyarmaddeler çevre kirliliğine yol açmayan, toksik ve kanserojen olmayan aynı zamanda da doğal antibakteriyel ya da antimikrobiyal özellikler göstermektedir. Laboratuvarın destek verdiği doğal boyalı ürünler bu özellikleri karşılamaktadır.

Boyahanede kullanılan tüm boya bitkileri bir ve iki yıllıktır; çevre dostu bir yaklaşımla, çok yıllık bitkiler kullanılmaz ve doğaya zarar verilmez.

Tahribatsız ve Mikro Analiz

Arkeolojik ve tarihi objelerin boyarmadde ve renk ölçümleri yapılır. Bu ölçümler ve analizler, restorasyon ve konservasyon için önemli verileri oluşturur. Ayrıca bu analiz yöntemleri kullanılarak müzelerdeki tarihi objelerin ait olabileceği dönemler de bilimsel olarak saptanmaktadır.

Tüm bu veriler ışığında eserlerin restorasyonuna bilimsel ve teknik destek verilmektedir. Mikroanaliz yöntemlerinde eserden 1-3 miligram örnek yeterlidir. Eserde kullanılmış olan boyarmadde ve boyarmadde kaynakları tespit edilir. Bu analiz sonuçları, objenin üretilmiş olduğu dönemin restorasyon ve konservasyonu için önemli bir temel teşkil etmektedir.

www.tcfdatu.org

YEMEK SANATLARI MERKEZİ - YESAM

Yemek Sanatları Merkezi (YESAM), Türk kültür varlıklarının korunmasını desteklemek ve kültürel mirasımızı tanıtmak amacını taşıyan Turkish Cultural Foundation'a (TCF-Türk Kültür Vakfı) bağlı olarak 2011 yılında çalışmalarına başlamıştır. YESAM’ın amacı Türkiye’nin tarihi ve güncel yemek kültürünü araştırma ve eğitim yoluyla korumak ve tanıtmaktır. Bu amaçla YESAM, çağlar boyunca Türkiye’de, kültürel ile tarihsel ilişkilerin paylaşıldığı komşu bölgelerde ve Türklerin yaşadıkları coğrafyalarda oluşturulan, soyut ve somut yeme-içme kültür mirasının araştırılmasını ve kayıt altına alınmasını, uygulama ve teorik yöntemler yardımı ile eğitim modelleri geliştirilerek kamuoyuna ve dünya gastronomisine tanıtılıp, nesilden nesle aktarılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Bunlardan bazıları, yıl boyunca yapılan ve Türk mutfağı ile ilgili uzmanların kendi konularında verdikleri halka açık olan YESAM seminer serisi ve Türk yemek kültürünü yerinde tanıtarak bölgesel üretime ve sürdürülebilirliğe katkı yapmayı hedefleyen TCF-YESAM yemek kültürü gezileridir.

www.yemeksanatlari.org/tr/

E-BÜLTEN ÜYELİK

ERKEK KADIN
MARKA SEÇ
ARMAGGAN Unique by Design
ARMAGGAN Sanat & Tasarım Galerisi
ARMAGGAN Bosporus Suites