Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /usr/home/armaggan/public_html/kurumsal/core/helper.php on line 48

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /usr/home/armaggan/public_html/kurumsal/core/helper.php on line 60

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /usr/home/armaggan/public_html/kurumsal/core/helper.php on line 72
ÜRETİMİN SIRRI

ÜRETİMİN SIRRI

MÜCEVHER VE OBJE ÜRETİMİ

İlhamını Anadolu tarihi boyunca iz bırakan geleneksel el sanatlarında kullanılan motiflerden, Orta Asya'dan Osmanlılar'a kadar Anadolu tarihinde önemli yere sahip geleneklerden, mimari ve el sanatlarından esinlenilerek alan ARMAGGAN Mücevher ve Obje Koleksiyonu, “Unique by Design” sloganıyla yola çıkarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el işçiliği teknikleriyle sınırlı sayıda üretilmektedir.

Geçmiş dönemlerde sanaatkarların tüm güçlerini süsleme sanatlarında yoğunlaştırarak, doğayı stilize etmeleri ARMAGGAN Mücevher ve Obje Koleksiyonlarının esin kaynağı olmuştur.

Temelini sonsuzluk ve evren düzeni bilincini oluşturan Selçuklu geometrik sanatı, Türk süsleme sanatının temel unsurlarından olan çeşitlilik içinde birlik düşüncesini resmeden “Rumi” motifi ve Selçuklu mimarisinde kubbe detaylarında kullanılan tekrar eden bombelerden meydana gelen şifa simgesi Bektaşi desen gibi figürler ARMAGGAN Mücevher ve Obje Koleksiyonları’nda sonsuz çeşitlemelerle kullanılmıştır.

DERİ ÜRETİMİ

ARMAGGAN Deri Koleksiyonları, Anadolu’nun tarihsel özgün deri işleme geçmişini inceleyip uygulamakla birlikte , günümüz endüstrilerinin üetim yöntemleri ile harmanlanmış işlevsel detaylar barındıran kişisel aksesuarların yanında, yaşam mekanlarının vazgeçilmez öğelerini de kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

ARMAGGAN tasarımcıları tarafından hazırlanan koleksiyonlar, özenle seçilmiş, doğal meşe, mimoza, sumak gibi yöresel ağaçların kabukları ile işlenen ‘vejetal’ derileri günlük kullanıma uygun işlevler yükleyerek hazırlanmaktadır.

ARMAGGAN Deri Koleksiyonu’nun ilk yola çıkış noktası; hammade seçiminde ve üretim yöntemlerindeki geleneksel yaklaşım olduğu kadar, bu özel tasarımların sahiplerinin kullanımına özen gösteren detaycı kullanıcı kitlenin günlük işlev gereksinimlerinin ağırlığıyla eşit orantıdadır.

TEKSTİL ÜRETİMİ

ARMAGGAN Doğal Boya Tekstil Koleksiyonları, Turkish Cultural Foundation’ın desteği ile kurulmuş olan Doğal Boya Araştırma Tasarım Uygulama Laboratuarı(DATU) ile işbirliği içinde üretilmektedir. ARMAGGAN Doğal Boya Tekstil Koleksiyonları, doğal boyama ve basmaları, antibakteriyel ve antimikrobiyel özellikleri, el yapımı dikiş teknikleri, Anadolu’nun bölgesel ve tarihsel iğne oyaları, bölgesel ipekli dokumacılığını yeniden yapılandırma çalışmaları,tasarımlarındaki çağdaş yorumları, özel dokuma ve üretimleri ile kültürel mirasımızın taşıyıcısıdır.

ARMAGGAN “Anadolu el dokuma” kumaşları Selçuklu ve Osmanlı’dan beri devam eden Anadolu dokuma merkezlerinde yüzyıllar boyu üretilen tarihi, kimliklere ulaşmış dokuma örneklerinden seçilerek kumaşlar Siirt, Hasankeyif, Bayburt, Maraş, Kastamonu, Antakya, Denizli, Manisa gibi bölgelerin geleneksel tezgahlarında ARMAGGAN Tekstil Araştırma Geliştirme ve Tasarım biriminde yörelerinin geleneksel teknikleri, kaliteleri ve malzemeleri kullanılarak el işçiliği ile üretilmektedir. Başta Selçuklu olmak üzere, Osmanlı Saray kumaşlarından Çatma Kadife, Kemha, Sevai ve benzer dokumaları ve halıları analiz edilip, eski üretim tekniklerine ve tarihsel boyama reçetelerine sadık kalınarak, ahşap tezgahlarında orijinaline uygun üretilir.

DATU - KÜLTÜREL MİRAS VE DOĞAL BOYA LABORATUVARI

Kültür taşıyıcısı olan eserlerimizin ve kültür mirasımızın nesilden nesile aktarılıp yaşatılması için faaliyetlerde bulunan ve doğal boya kaynakları bakımından dünyanın en zengin koleksiyonuna sahip olan ARMAGGAN DATU Laboratuvarı (Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak boyarmadde analizi ve elementel analiz konularında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Doğal Boya Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DATU), Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı, Osmanlı Saray Kumaşları, Baskılı ve Boyanmış Kumaşlar ve Boyahane olmak üzere 4 birimden oluşur.

Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı

Araştırma ve Geliştirme Laboratuarında, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bütün özelliklerini taşıyan tıpkı üretimler yapılmakta ve Türk sanat eserlerinin restorasyon ve konservasyonu için analiz ve teknik destek verilmektedir. Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı, dünyanın en zengin bitki florasına sahip Türkiye’nin doğal boya kaynaklarının tanıtılmasını, doğal boyamacılığın yeniden canlandırılmasını ve bu alanda kırsal kesimlerde istihdam yaratmayı amaçlamaktadır.

DATU-Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı, doğal boya kaynakları bakımından dünyanın en zengin koleksiyonuna sahiptir. Bu koleksiyonda boya bitkileri, boya böceklileri, deniz kabukluları ve doğal organik lake pigmentler yer almaktadır. Bütün dünyada kullanılan boya bitkilerin sayısı 300 ile 400 arasında olduğu varsayılırken Türkiye’de boya bitki sayısının yaklaşık 250 civarında olduğu bilinmektedir. Boyama için kullanılan deniz kabukluları Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’de bulunmaktadır.

Laboratuvarda bitkisel ve hayvansal kökenli, doğal organik 30 adet pigment üretilmiştir. Bu pigmentler, Türk kültürü ve sanatında önemli bir yere sahip ebru, tezhip ve minyatür çalışmalarında doğal organik mürekkep olarak da kullanılabilmektedir. Doğal organik pigmentler geçmişte tablolarda, ikonalarda ve duvar resimlerinde kullanılmıştır. Bu alanlarda yapılacak restorasyon ve yeniden üretimlerde de kullanılabilmektedir.

Yeniden Üretilen Saray Kumaşları

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen müzelerinde en ihtişamlı kumaşlar olan 16. yüzyıl Osmanlı saray kumaşlarının, boyarmadde ve teknik analizleri yapılarak teknik, desen ve boyarmadde yönünden aynı özelliklerini taşıyan kumaşlar yeniden üretilmektedir. ARMAGGAN tarafından üretimi yapılan saray dokumaları, kullanılan boyarmaddeler ve yöntemler açısından 16. yüzyıl Osmanlı saray kumaşları ile birebir örtüşmektedir.

Üretilen 16. yüzyıl kumaşları, tarihte olduğu gibi, yüzde yüz doğal organik boyarmadde kaynakları kullanılıp, bitkisel doğal antibakteriyel ve doğal antimikrobiyal özellikler de verilerek orijinal mekanik Jakar (Jacquard) tezgahlarda dokunmuştur.

Doğal Baskı Boyaları

Tekstilde önemli bir yere sahip olan baskı boyaları DATU-Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı’nda üretilmektedir. Toksik, kanserojen olmayan ve çevre kirliliğine yol açmayan bitkisel ya da hayvansal kökenli doğal organik boyarmaddeler kullanılmaktadır. Bu boyama ve baskı özelliklerine sahip kumaşlara yine bitkisel kökenli doğal antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikler de kazandırılır.

Boyahane

Boyahane, doğal boyalı ürünlerin renklendirilerek, antibakteriyel ve antimikrobiyel özelliklerin kazandırıldığı yerdir. Kullanılan doğal boyarmaddeler çevre kirliliğine yol açmayan, toksik ve kanserojen olmayan aynı zamanda da doğal antibakteriyel ya da antimikrobiyal özellikler göstermektedir. Laboratuvarın destek verdiği doğal boyalı ürünler bu özellikleri karşılamaktadır.

Boyahanede kullanılan tüm boya bitkileri bir ve iki yıllıktır; çevre dostu bir yaklaşımla, çok yıllık bitkiler kullanılmaz ve doğaya zarar verilmez.

Tahribatsız ve Mikro Analiz

Arkeolojik ve tarihi objelerin boyarmadde ve renk ölçümleri yapılır. Bu ölçümler ve analizler, restorasyon ve konservasyon için önemli verileri oluşturur. Ayrıca bu analiz yöntemleri kullanılarak müzelerdeki tarihi objelerin ait olabileceği dönemler de bilimsel olarak saptanmaktadır.

Tüm bu veriler ışığında eserlerin restorasyonuna bilimsel ve teknik destek verilmektedir. Mikroanaliz yöntemlerinde eserden 1-3 miligram örnek yeterlidir. Eserde kullanılmış olan boyarmadde ve boyarmadde kaynakları tespit edilir. Bu analiz sonuçları, objenin üretilmiş olduğu dönemin restorasyon ve konservasyonu için önemli bir temel teşkil etmektedir.

www.tcfdatu.org

E-BÜLTEN ÜYELİK

ERKEK KADIN
MARKA SEÇ
ARMAGGAN Unique by Design
ARMAGGAN Sanat & Tasarım Galerisi
ARMAGGAN Bosporus Suites